top
Darmowy licznik wejść
Kilka słów o mnie:

Od ponad sześciu lat zajmuję się rynkiem nieruchomości, zdobywając doświadczenie w sprzedaży mieszkań, domów, apartamentów a także pośrednicząc w szeroko pojętym obrocie nieruchomościami w zakresie ich sprzedaży, najmu i doradztwa.

Obecnie zdobywam doświadczenie w sektorze bankowym. W 2006 roku ukończyłam wyższe studia ekonomiczne na warszawskiej SGGW. Następnie w 2012 roku uzyskałam dyplom Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami - SGGW Warszawa z bardzo dobrym wynikiem końcowym. W 2013 roku odbyłam praktykę zawodową w Stowarzyszeniu Przedsiębiorczości w Nieruchomościach, uzyskując licencję zawodową Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami nr 19684.
Moja oferta:

Doświadczenie zawodowe oraz edukacja pozwala mi na świadczenie usług doradztwa na rynku nieruchomości, co w mojej ofercie oznacza pomoc w znalezieniu optymalnej i co najważniejsze – bezpiecznej drogi do nabycia lub zbycia praw do nieruchomości.
Wykonuję doradztwo z zachowaniem zasady neutralności, obiektywizmu i dyskrecji.
Zajmuję się weryfikacją dokumentacji, umów zakupu / sprzedaży, aktów notarialnych, atrakcyjności nieruchomości pod względem ceny, lokalizacji oraz aktualnej sytuacji rynkowej. Współpracuję z prawnikami, projektantami, kierownikami budów, ekipami zajmującymi się wykańczaniem i meblowaniem wnętrz oraz wykonującymi kompleksowe remonty.
W mojej ocenie doradztwo w nieruchomościach jest najważ-niejszym czynnikiem eliminującym kosztowne błędy, co w dzisiejszym świecie stanowi podstawę do zadowolenia klienta z nabytego, zbytego lub wynajętego obiektu.

Zapraszam do współpracy.